Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giao thông" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Giao thông" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ2
2Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác3
3Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa3
4Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương3
5Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương3
6Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh).3