Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục và đào tạo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (27 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục và đào tạo" (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnMột phần
2Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thụcMột phần
3Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạmMột phần
4Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnMột phần
5Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc KinhMột phần
6Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)Một phần
7Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thụcMột phần
8Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamMột phần
9Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyênMột phần
10Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu sốMột phần
11Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamMột phần
12Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)Một phần
13Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trúMột phần
14Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)Một phần
15Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyênMột phần
16Giải thể trường trung học phổ thông chuyênToàn trình
17Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữToàn trình
18Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)Một phần
19Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trúMột phần
20Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc giaMột phần
21Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc giaMột phần
22Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thụcMột phần
23Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnMột phần
24Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thụcMột phần
25Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thôngMột phần
26Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thụcMột phần
27Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc giaMột phần