Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản" - Sở Y tế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệmMột phần
2Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạoMột phần
3Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộMột phần
4Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinhMột phần
5Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏngMột phần