Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Di sản văn hóa" - Sở Văn hóa Thể thao (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Di sản văn hóa" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaMột phần
2Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaToàn trình
3Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpToàn trình
4Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phươngToàn trình
5Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấpToàn trình
6Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpToàn trình
7Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tíchMột phần
8Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vậtMột phần
9Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vậtToàn trình
10Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vậtToàn trình
11Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tíchToàn trình
12Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tíchToàn trình
13Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchToàn trình
14Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchToàn trình