Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ" - Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế (13 thủ tục)

Lĩnh vực "Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ" (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm3
2Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác3
3Thay đổi chủ thể HĐMBĐ3
4Cấp điện trở lại theo yêu cầu của khách hàng3
5Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước3
6Thay đổi thông tin đã đăng ký3
7Chấm dứt HĐMBĐ3
8Xử lý báo mất điện3
9Gia hạn HĐMBĐ3
10Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha3
11Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện3
12Thay đổi mục đích sử dụng điện3
13Thay đổi định mức sử dụng điện3