Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tệ nạn xã hội" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tệ nạn xã hội" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyệnMột phần
2Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đìnhToàn trình