Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tệ nạn xã hội" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tệ nạn xã hội" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyệnMột phần