Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục nghề nghiệp" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục nghề nghiệp" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lậpToàn trình
2Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trình
3Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.Toàn trình
4Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Toàn trình
5Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Toàn trình