Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hộiMột phần
2Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:Một phần