Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thu BHXH, BHYT, BHTN" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Thu BHXH, BHYT, BHTN" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đếnMột phần
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpMột phần
3Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộcMột phần