Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao độngMột phần
2Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngToàn trình
3Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binhToàn trình
4Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống PhápMột phần
5Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngMột phần
6Thăm viếng mộ liệt sĩToàn trình
7Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaMột phần