Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giám định tư pháp" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Giám định tư pháp" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Bổ nhiệm giám định viên tư pháp3