Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thuế" - Chi Cục thuế huyện A Lưới (24 thủ tục)

Lĩnh vực "Thuế" (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính khi đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMột phần
2Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đấtMột phần
3Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sungMột phần
4Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đấtMột phần
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuếMột phần
6Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.Một phần
7Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.Một phần
8Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.Một phần
9Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệpMột phần
10Khôi phục mã số thuếMột phần
11Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanhMột phần
12Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.Một phần
13Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuêMột phần
14Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Một phần
15Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtMột phần
16Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một phần
17Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Một phần
18Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)Một phần
19Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Một phần
20Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19Một phần
21Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtMột phần
22Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Một phần
23Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhấtMột phần
24Thủ tục cấp mã số thuếMột phần