Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công (Sở LĐTBXH)" - Sở Nội vụ (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công (Sở LĐTBXH)" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnMột phần
2Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnMột phần