Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Dịch vụ Du lịch - Khách sạn" - Sở Du lịch (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Dịch vụ Du lịch - Khách sạn" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận điểm du lịchToàn trình
2Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
3Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
4Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
5Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
6Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
7Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịchToàn trình
8Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnhToàn trình