Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lữ hành" - Sở Du lịch (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Lữ hành" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
2Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
3Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
4Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hànhToàn trình
5Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thểToàn trình
6Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sảnToàn trình
7Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
8Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diệnToàn trình
9Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủyToàn trình
10Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
11Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
12Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
13Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểmToàn trình
14Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tếToàn trình
15Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếToàn trình
16Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaToàn trình
17Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaToàn trình
18Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịchToàn trình