Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lữ hành" - Sở Du lịch (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Lữ hành" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
2Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
3Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
4Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hànhToàn trình
5Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thểToàn trình
6Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sảnToàn trình
7Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
8Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diệnToàn trình
9Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủyToàn trình
10Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
11Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
12Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
13Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểmToàn trình
14Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tếToàn trình
15Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếToàn trình
16Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaToàn trình
17Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaToàn trình
18Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịchToàn trình