Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp xã (23 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinhToàn trình
2Thủ tục đăng ký kết hônToàn trình
3Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conToàn trình
4Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conMột phần
5Thủ tục đăng ký khai tửToàn trình
6Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độngMột phần
7Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độngToàn trình
8Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngMột phần
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
10Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
11Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
12Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
13Thủ tục đăng ký giám hộToàn trình
14Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộToàn trình
15Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchMột phần
16Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânMột phần
17Thủ tục đăng ký lại khai sinhMột phần
18Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânToàn trình
19Thủ tục đăng ký lại kết hônMột phần
20Thủ tục đăng ký lại khai tửMột phần
21Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchMột phần
22Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiToàn trình
23Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiToàn trình