Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp xã (26 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinhMột phần
2Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)Toàn trình
3Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai tángMột phần
4Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổiMột phần
5Thủ tục đăng ký kết hônMột phần
6Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conMột phần
7Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conMột phần
8Thủ tục đăng ký khai tửMột phần
9Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độngMột phần
10Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độngMột phần
11Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngMột phần
12Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
13Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
14Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
15Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
16Thủ tục đăng ký giám hộToàn trình
17Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộMột phần
18Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịchMột phần
19Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânMột phần
20Thủ tục đăng ký lại khai sinhMột phần
21Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânMột phần
22Thủ tục đăng ký lại kết hônMột phần
23Đăng ký lại khai tửMột phần
24Cấp bản sao Trích lục hộ tịchToàn trình
25Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiMột phần
26Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiMột phần