Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp huyện (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiToàn trình
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiToàn trình
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiToàn trình
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiToàn trình
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiToàn trình
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiToàn trình
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiToàn trình
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộcToàn trình
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiToàn trình
10Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiToàn trình
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Toàn trình
12Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàiToàn trình
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânToàn trình
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiToàn trình
15Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiToàn trình
16Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchMột phần
17Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchToàn trình