Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Thi đua khen thưởng" - Sở Công thương (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Thi đua khen thưởng" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
2Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến