Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Viễn thông" - Cấp huyện (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Viễn thông" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMột phần
2Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
3Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
4Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình