Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khiếu nại, tố cáo" - Cấp xã (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp công dânMột phần
2Xử lý đơn thưMột phần
3Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần
4Giải quyết tố cáoMột phần
5Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần