Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo trợ xã hội" - Cấp xã (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo trợ xã hội" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng nămMột phần
2Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng nămMột phần
3Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng nămMột phần
4Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bìnhMột phần
5Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khănToàn trình
6Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtToàn trình
7Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tậtToàn trình
8Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ởToàn trình
9Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai tángToàn trình
10Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèoMột phần