Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Gia Đình" - Sở Văn hóa Thể thao (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Gia Đình" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìnhMột phần
2Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìnhMột phần
3Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìnhMột phần