Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực thi, tuyển sinh" - Sở Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực thi, tuyển sinh" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông4
2Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông4
3Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông3
4Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)3
5Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển3