Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chính quyền địa phương" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Chính quyền địa phương" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiMột phần
2Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãMột phần