Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hoá" - Cấp huyện (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hoá" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóaMột phần
2Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)Toàn trình
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng nămMột phần
4Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”Toàn trình
5Thủ tục thông báo tổ chức lễ hộiToàn trình
6Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”Một phần
7Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)Toàn trình
8Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Toàn trình
9Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Toàn trình
10Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”Toàn trình
11Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hộiToàn trình