Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" - Cấp huyện (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyệnToàn trình
2Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
3Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
4Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữToàn trình
5Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xãToàn trình
6Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănMột phần
7Xét, cấp học bổng chính sáchMột phần
8Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệpToàn trình
9Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệpToàn trình
10Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáoToàn trình
11Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănMột phần