Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" - Cấp huyện (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
2Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
3Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữToàn trình
4Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xãToàn trình
5Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănMột phần
6Xét, cấp học bổng chính sáchMột phần
7Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệpToàn trình
8Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệpToàn trình
9Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáoToàn trình
10Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănMột phần