Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Biển, hải đảo" - Sở Tài nguyên và Môi trường (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Biển, hải đảo" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giao khu vực biểnMột phần
2Gia hạn thời hạn giao khu vực biểnMột phần
3Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biểnMột phần
4Trả lại khu vực biểnMột phần
5Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biểnMột phần
6Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biểnMột phần
7Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biểnMột phần
8Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìmMột phần
9Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnMột phần
10Công nhận khu vực biểnMột phần
11Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tửToàn trình
12Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầuToàn trình