Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quốc tịch" - Sở Tư pháp (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Quốc tịch" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Nhập quốc tịch Việt NamToàn trình
2Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
3Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
4Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt NamToàn trình