Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quốc tịch" - Sở Tư pháp (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Quốc tịch" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục nhập quốc tịch Việt NamMột phần
2Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nướcMột phần
3Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
4Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nướcMột phần
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt NamToàn trình