Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Đào tạo" - Sở Y tế (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Đào tạo" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.4