Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Công chức, viên chức" - Sở Nội vụ (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Công chức, viên chức" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thi tuyển công chứcMột phần
2Thủ tục xét tuyển công chứcMột phần
3Thủ tục tiếp nhận vào làm công chứcMột phần
4Thủ tục thi nâng ngạch công chứcMột phần
5Thủ tục thi tuyển Viên chứcMột phần
6Thủ tục xét tuyển viên chứcMột phần
7Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chứcMột phần
8Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcMột phần