Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" - Sở Văn hóa Thể thao (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt NamToàn trình
2Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt NamToàn trình
3Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt NamToàn trình
4Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnhToàn trình
5Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rônToàn trình
6Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáoToàn trình
7Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeToàn trình
8Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngToàn trình
9Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamToàn trình
10Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamToàn trình
11Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamToàn trình
12Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeToàn trình
13Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngToàn trình
14Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnhToàn trình