Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thú y" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22 thủ tục)

Lĩnh vực "Thú y" (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y4
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y4
3Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y3
4Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn4
5Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản3
6Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại3
7Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)3
8Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận3
9Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận3
10Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh4
11Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm4
12Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng3
13Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng3
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn3
15Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn3
16Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận3
17Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản3
18Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn4
19Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y4
20Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y4
21Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y4
22Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh3