Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, nghề, lĩnh vực khácMột phần
2Công nhận làng nghề truyền thốngToàn trình
3Công nhận làng nghềToàn trình
4Công nhận nghề truyền thốngToàn trình
5Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)Toàn trình
6Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩuToàn trình
7Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩuToàn trình
8Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầmMột phần
9Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônMột phần
10Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh)Toàn trình