Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo trợ xã hội" - Sở Xây dựng (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo trợ xã hội" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèoMột phần