Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lâm nghiệp" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Lâm nghiệp" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnhMột phần
2Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lậpMột phần
3Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lýMột phần
4Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lýMột phần
5Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)Một phần
6Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chứcMột phần
7Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thếMột phần
8Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗToàn trình
9Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thếMột phần
10Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệpMột phần
11Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệpMột phần
12Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácMột phần
13Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônMột phần
14Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITESToàn trình
15Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khácMột phần
16Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)Một phần