Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực nhà ở" - Sở Tài nguyên và Môi trường (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực nhà ở" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nướcToàn trình
2Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcToàn trình
3Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcToàn trình
4Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnhToàn trình