Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực nhà ở" - Sở Tài nguyên và Môi trường (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực nhà ở" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nướcToàn trình
2Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcToàn trình
3Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcToàn trình
4Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnhToàn trình