Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài" - Sở Giáo dục và Đào tạo (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamToàn trình
2Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamToàn trình
3Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamToàn trình
4Phê duyệt liên kết giáo dụcToàn trình
5Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
6Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
7Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt NamToàn trình
8Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamToàn trình
9Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamToàn trình
10Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dụcToàn trình
11Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kếtToàn trình
12Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamToàn trình