Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Giáo dục trung học" - Sở Giáo dục và Đào tạo (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Giáo dục trung học" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tuyển sinh trung học phổ thôngToàn trình
2Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nướcToàn trình
3Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoàiToàn trình
4Xin học tại lại trường khác đối với học sinh trung họcMột phần
5Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thôngMột phần
6Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lạiToàn trình
7Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dụcToàn trình
8Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thôngToàn trình
9Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)Toàn trình
10Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thụcToàn trình