Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Dân quân tự vệ" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Dân quân tự vệ" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.Một phần
2Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chếtMột phần
3Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.Một phần
4Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chếtMột phần