Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh" - Sở Văn hóa Thể thao (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thaoToàn trình
2Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phươngToàn trình