Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh" - Sở Văn hóa Thể thao (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phươngToàn trình
2Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩuToàn trình
3Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩuToàn trình