Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tư pháp" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (20 thủ tục)

Lĩnh vực "Tư pháp" (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư3
2Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp3
3Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp3
4Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp3
5Thành lập Văn phòng công chứng3
6Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3
7Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3
8Hợp nhất Văn phòng công chứng3
9Sáp nhập Văn phòng công chứng3
10Chuyển nhượng Văn phòng công chứng3
11Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập3
12Thành lập Hội công chứng viên3
13Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài3
14Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi3
15Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em3
16Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt3
17Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên3
18Nhập quốc tịch Việt Nam3
19Trở lại quốc tịch Việt Nam3
20Thôi quốc tịch Việt Nam3