Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tư pháp" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (20 thủ tục)

Lĩnh vực "Tư pháp" (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sưMột phần
2Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư phápMột phần
3Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư phápMột phần
4Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư phápMột phần
5Thành lập Văn phòng công chứngMột phần
6Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)Một phần
7Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)Một phần
8Hợp nhất Văn phòng công chứngMột phần
9Sáp nhập Văn phòng công chứngMột phần
10Chuyển nhượng Văn phòng công chứngMột phần
11Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lậpMột phần
12Thành lập Hội công chứng viênMột phần
13Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiMột phần
14Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiMột phần
15Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ emMột phần
16Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệtMột phần
17Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lênMột phần
18Nhập quốc tịch Việt NamMột phần
19Trở lại quốc tịch Việt NamMột phần
20Thôi quốc tịch Việt NamMột phần