Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khoa học công nghệ" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Khoa học công nghệ" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuMột phần
2Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuMột phần
3Mua sáng chế, sáng kiếnMột phần
4Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệMột phần
5Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư phápToàn trình
6Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệMột phần
7Miễn nhiệm giám định viên tư phápToàn trình
8Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnhToàn trình
9Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệMột phần
10Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệToàn trình
11Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệMột phần
12Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (1.008377)Một phần
13Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (1.008379)Một phần
14Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt NamMột phần