Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu" - Sở Tài nguyên và Môi trường (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Một phần
2Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Một phần
3Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Một phần