Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOPToàn trình
2Thủ tục Hỗ trợ sản xuấtToàn trình
3Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (cấp huyện)Một phần
4Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồngMột phần
5Hỗ trợ dự án liên kếtMột phần