Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Cấp huyện (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồngMột phần
2Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOPToàn trình
3Hỗ trợ sản xuấtToàn trình
4Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)Toàn trình