Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" - Cấp xã (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
2Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
3Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần