Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" - Thanh tra tỉnh (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
2Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
3Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
4Thủ tục thực hiện việc giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến