Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" - Thanh tra tỉnh (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tham nhũng" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
2Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpMột phần
3Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
4Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần