Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đấu giá tài sản" - Sở Tư pháp (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Đấu giá tài sản" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viênMột phần
2Cấp lại Thẻ đấu giá viênMột phần
3Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnMột phần
4Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnMột phần
5Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnMột phần
6Phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực tuyếnMột phần
7Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sảnMột phần
8Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnMột phần
9Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọngMột phần