Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Dịch vụ Du lịch - Khách sạn" - Sở Du lịch (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Dịch vụ Du lịch - Khách sạn" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh3
2Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch4
3Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch4
4Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch4
5Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch4
6Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch4
7Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch4
8Công nhận khu du lịch cấp tỉnh4