Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nuôi con nuôi" - Cấp xã (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Nuôi con nuôi" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước3
2Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi3
3Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2